Jsem Shoptet partner

Pomáhám firmám, provozovatelům e-shopů v efektivitě jejich podnikání. Zaměřuji se na soulad mezi oblastmi nejen internetového prodeje. Soustředím se na rovnováhu mezi ekonomikou, marketingem, produktem, doručením a dalšími oblastmi podnikání.  Mým cílem je fungující dlouhodobě ziskový e-shop.

Jsem praktik a mám řadu zkušeností z podnikání menších a středních firem. Zaměřuji se na efektivitu podnikatelů a firem, procesy, ekonomiku, obchod a jejich vzájemný soulad. Mám velký cit a umím propojit technickou, obchodní a ekonomickou oblast firmy. Mé analytické a technické myšlení mi umožňuje rychle proniknout do výsledků, procesů a firemní kultury. Velmi dobře pracuji s manažerským účetnictvím, které umím ve firmách nastavit.

Na e-shop se dívám, jako na jeden z důležitých prodejních kanálů. Díky rychlému rozvoji se však jedná o vysoce konkurenční prostředí, kde často rozhodují detaily v celém prodejním procesu. Řada provozovatelů se však věnuje jen malé části z procesu. Tu často přeceňuje a další naopak podceňuje. K čemu je masivní reklama, SEO, když není správný produkt, doručení apod.  K čemu je dobré, když e-shop generuje objednávky, ale peníze na účtu nepřibývají stejným tempem? Peníze leží v zásobách, jsou někde na cestě nebo se dokonce někde ztrácejí.

Moje práce spočívá v nadhledu, určení silnějších a slabších oblastí vašeho obchodu. Práce na odstranění a zlepšení těch slabších oblastí. Nastavení pravidel, systému, automatizací, které váš obchod mohou udělat dlouhodobě ziskovým.   

Máte konkrétní otázky k vašemu e-shopu?

Nebo teprve o spuštění e-shopu uvažujete?

Chcete prodiskutovat naši případnou spolupráci?

 

Dejte mi prosím o sobě vědět. Klikněte níže.

Milan Petráček

Finanční řízení firem & Business mentoring, CEO Panfico s.r.o.

V businessu se pohybuji od r. 1991, tj. od svých šestnácti let. V roce 2019 jsme prodali dvacet osm let budovanou firmu. Tím se mi otevřela cesta věnovat se tomu, co mě ve vlastní firmě nejvíce bavilo a hodně jí to pomáhalo. Zabývám se nyní externě finančním řízení firem, které kombinuji s business mentoringem. 

Mé zkušenosti ze spoluprací s mentorem, kouči a firemními poradci, když jsem ještě vedl vlastní firmu, mi dávají výhodu v tom, že se umím vžít do svého protějšku – podnikatele, majitele, manažera či šéfa firmy, protože většinu svého profesního života jsem byl na vaší straně.