Řídíte firmu jen podle množství objednávek nebo peněz na účtu?

Neřídíte firmu podle čísel vůbec?

Jaké by to bylo, mít přesný pohled na firmu přes čísla a pracovat s nimi tak, jako většina dlouhodobě úspěšných ziskových firem?

Zdá se to být pro vaši firmu nedostupné nebo zbytečné? Již to tak není.

Finanční řízení firmy

externí, velice efektivní služba

pro vás a vaší firmu

Dnes může mít svého „finančního ředitele“ každá firma, bez ohledu na velikost a každá firma by ho také měla mít.

Přenechte starosti s financemi odborníkovi.

Vy se můžete věnovat ve firmě těm činnostem, které vás naplňují a dělají vám radost. 

 Zavedené a funkční postupy, pravidla přizpůsobené k velikosti, oboru a specializaci vaší firmy významně pomáhají firmě k její ziskovosti, rozvoji a růstu.

Profesionální finanční řízení firmy je jedním z důvodů, který odděluje úspěšné firmy od neúspěšných. Praktická čísla, ukazatele, která vám jednoduše řeknou, jak si firma stojí. Kde vám generuje peníze a naopak, kde peníze odtékají. Zavedení a práce s nimi vám dodá velmi rychle pravdivý výsledek. Můžeme pak optimalizovat a zlepšovat. Reagovat na horší oblasti, opravit je. Rozvíjet a škálovat ty výborné oblasti.

A navíc se můžete zbavit řady otravné administrativy.

Pro koho je tato služba vhodná?

 • Malé a střední firmy s ročním obratem cca. 10 - 150 mil. Kč.
 • Menší firmy s ročním obratem cca. 1 - 10 mil. Kč.
 • Podnikatele, kteří vedou účetnictví, ne daňovou evidenci.
 • Rozsah služby je rozdílný podle velikosti firmy. Míra obratu je pouze orientační.

Jak to probíhá?

 • Podíváme se a zjistíme aktuální ekonomiku firmy.
 • Stanovíme problémy a brzdy dalšího rozvoje.
 • Upravíme nebo nastavíme reporty pro jasný náhled na firmu.
 • Stanovíme důležitá čísla a parametry, na které se zaměříme.
 • Optimalizujeme další procesy v ekonomice. Tok dokladů, vedení účetnictví, automatizaci a další administrativu.
 • Podle rozsahu spolupráce, velikosti firmy a jejím oboru podnikání můžeme dohodnout další oblasti, které budu zajišťovat.
 • Nejedná se o službu vedení účetnictví. Naopak navazuji a rozvíjím spolupráci ať s vaší externí účetní firmou nebo vlastní účetní.

O mé práci říkají a napsali:

S Milanem spolupracuji na projektu efektivního řízení firmy. Velmi oceňuji jeho schopnost rychlého pochopení problematiky s následnými návrhy řešení. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem v podnikání dokáže propojit ekonomickou stránku firmy se stránkou obchodní. S Milanem se velmi dobře spolupracuje i z pohledu lidského – team player.
Jiřina SoučkováFinanční analytik
S Milanem Petráčkem se znám mnoho let, zejména z mého působení v České spořitelně. Spolupráci s ním mohu doporučit. Oceňuji jeho přístup například v krizových letech 2008 – 2010, kdy byla činnost jeho firmy vlivem celosvětové finanční krize silně zasažena. V důsledku toho došlo ke skokovému poklesu obratu a hospodářského výsledku společnosti. Díky jeho přístupu k řízení nákladů a dalším prorůstovým krokům, které ve firmě zavedl, se podařilo situaci velmi dobře zvládnout. Firma se stabilizovala, zvládla problematickou situaci v oblasti cash flow a vrátila se ke zdravému fungování a dalšímu zdravému růstu.
Jaroslav SchlapplRegionální korporátní centrum, Česká spořitelna, a.s.
Přehled a pořádek. Tak lze jednoduše zhodnotit spolupráci. Než jsme začali s panem Petráčkem fungovat, tak náš byznys byl značně chaotický. Od té doby, co jsme začali firmu řešit společně, se všechno zlepšilo o 100 % a my teď víme, co se kde děje a za to mu patří obrovský DÍK! 🙂 Těšíme se na další expanzi.
Samuel Krištofmilicastore.sk
Spolupráci s Milan Petráčkem doporučuji. Oceňuji jeho analytické myšlení, propojení technické, obchodní a ekonomické stránky firmy. Jeho přístup přináší firmě zdravé základy a prostor k dalšímu růstu a spokojenému fungování firmy.
Jan Křížmakléř
S panem Milanem spolupracujeme již nějaký ten týden a mohu říct, že celý business se posouvá tam, kam bychom ho jen těžko posunuli sami. Pomáhá nám s účetnictvím, expanzí, radí s redakčním systémem, jednoduše pokud si nevíme rady, pan Milan je vždy ten, který poradí. Velké díky, Tom
Tomáš PrášekCEO milica.cz

Jaké oblasti externí finanční řízení může pokrývat?

Cash flow

Cash flow vyjadřuje rozdíl mezi peněžními příjmy a výdaji za příslušné období. Vypovídá o schopnosti firmy generovat peníze. Jedním aspektem správného cash flow je ziskovost firmy, druhým je časová posloupnost toku peněz do firmy a z firmy.
Více informací

Controlling

Jedna věc je naplánovat a mít jasné cíle. Druhá věc je to plnit a nesejít z cesty. Pokud se to stane, je zde controlling, aby to včas odhalil a reagoval.
Více informací

Finanční plán

Správný finanční plán vám jednoduše ukáže, kolik potřebujete utržit, jaké máte náklady a jaký vám zůstane zisk. Podnikat bez finančního plánu je jako cesta na cílové místo, bez mapy a znalosti trati. Kdo tam bude dříve? Ti se správnou mapou nebo ti bez ní?
Více informací

Manažerské účetnictví

Vedete účetnictví jen proto, abyste odvedli správně daně? Nebo vám ukazuje skutečný stav jednotlivých oblastí firmy? Vidíte z účetnictví lehce, co firmě peníze generuje a co naopak z firmy peníze odvádí?
Více informací

Reporting

Jasná a jednoduše zpracovaná čísla a grafy bývají efektivnější a zábavnější, než spleť nic neříkajících tabulek se spoustou čísel, ve kterých se spíše ztrácí.
Více informací

Krizové řízení

To, že něco nefunguje je běžné. Krizové řízení je o tom, to odhalit, popsat a hlavně napravit a vrátit firmu do zdravého a funkčního stavu.
Více informací

Rozpočty a kalkulace

Rentabilita jednotlivých činností, zakázek atd. je základem úspěšné a zdravé firmy. Téměř každá činnost firmy by měla mít své kalkulace a propočty.
Více informací

Investice a financování

Firma, která roste se bez investic neobejde. Efektivní, správná investiční strategie a financování firmy zajistí, že se splátky a podmínky poskytnutí nestanou noční můrou a někdy i pomyslným katem firmy.
Více informací

Cizí měny

Práce s kurzy, převodem měn, cizoměnovými účty. Optimalizace kurzového rizika, přirozené zajištění apod.
Více informací

Stav firmy - analýza

Jak na tom firma je, jak si stojí a jak se to vyvíjí v čase. Několik vybraných ukazatelů podle velikosti firmy a oboru podnikání. Jedná se o čísla, ale i slovní popis a hodnocení.
Více informací

Benchmarking

Porovnání s konkurenty nebo vzorovou firmou podle dostupných informací a čísel.
Více informací

.. a další

Může obsahovat i další oblasti podle specifik právě vaší firmy. Může to být například i jednání s věřiteli, dodavateli, odběrateli atd.
Více informací

Externí finanční řízení firmy

Varianty a ceny

START - FREE konzultace, základní poradenství
zdarma
Menší firma
od 4.000,- Kč / měsíc
Malá nebo střední firma
od 6.000,- Kč / měsíc
VIP finanční řízení
cena dohodou dle rozsahu

Přesnou cenu a podmínky spolupráce dohodneme po seznámení s rozsahem prací. 

Milan Petráček

Finanční řízení firem & Business mentoring, CEO Panfico s.r.o.

V businessu se pohybuji od r. 1991, tj. od svých šestnácti let. V roce 2019 jsme prodali dvacet osm let budovanou firmu. Tím se mi otevřela cesta věnovat se tomu, co mě ve vlastní firmě nejvíce bavilo a hodně jí to pomáhalo. Zabývám se nyní externě finančním řízení firem, které kombinuji s business mentoringem. 

Jsem praktik a mám řadu zkušeností. Zaměřuji se na efektivitu podnikatelů a firem, procesy, ekonomiku, obchod a jejich vzájemný soulad. Mám velký cit a umím propojit technickou, obchodní a ekonomickou oblast firmy. Mé analytické a technické myšlení mi umožňuje rychle proniknout do výsledků, procesů a firemní kultury.

Velmi dobře pracuji s manažerským účetnictvím. Pokud se ve firmě používá účetnictví více pro daňové účely, umím manažerské účetnictví nastavit. Mám zkušenosti i v krizovém řízení firmy.

Mé zkušenosti ze spoluprací s mentorem, kouči a firemními poradci, když jsem ještě vedl vlastní firmu, mi dávají výhodu v tom, že se umím vžít do svého protějšku – podnikatele, majitele, manažera či šéfa firmy, protože většinu svého profesního života jsem byl na vaší straně.